Er zijn heel veel mensen in deze wereld die het minder hebben dan ik.. Die niet zelfstandig kunnen leven, die niet voor zichzelf op kunnen komen, die niet op een normale manier kunnen communiceren . Mensen die van de zorg van anderen afhankelijk zijn. Mensen die vaak niet gezien worden. IK heb het dan over mensen met een meervoudige verstandelijke en lichamelijke beperking. Laatst kwam ik in contact met het begrip Prokkelen. Prikkelende ontmoetingen organiseren voor mensen met en zonder verstandelijke beperking. Gelukkig ben ik er in geslaagd mensen van een opleiding, een basisschool, een KDC, staatbosbeheer enthousiast te maken voor zo'n Prokkel. Het was een succes ons Prokkelpad in Emmen. Zo'n groot succes dat alle deelnemers zo psoitief zijn dat ze met plezier meer van deze activiteiten willen organiseren. Vaker mensen met en zonder beperking met elkaar willen laten communiceren. Een goede zaak.