In een hele moeilijke periode in mijn leven ondervond ik veel steun van mensen om mij heen. Mede hierdoor ben ik alles te boven gekomen. Ben daar zo dankbaar voor!
 
Vandaar dat ik probeer om anderen, die in een moeilijke situatie zitten, mijn steun aan te bieden. Mijn moeder heb ik negen jaar verzorgd, in welke periode zij, door dementie geveld, veranderde van 'n flinke moeder tot een afhankelijk kind.
Ik ben dankbaar dat ik dit heb kunnen doen.

Voor mijn vriendin doe ik al ruim drie jaar alle wekelijkse boodschappen. Het zware werk, dat zij door een lichamelijke handicap, zelf niet meer kan neem ik haar uit handen. Zij zorgt, op een andere manier ook voor mij. En samen bezoeken wij haar echtgenoot, die helaas moest worden opgenomen in een verpleeghuis.
Wij steunen elkaar door dik en dun !!! Het is zo fijn om te weten,dat er in de moeilijke momenten, die ieder mens heeft, altijd iemand voor je is.
Zo probeer ik een goed mens te zijn !!!