Samen met onze leden en klanten ondersteunen wij van harte de initiatieven en activiteiten van mensen die zich actief inzetten voor anderen die een naaste helpen of verzorgen.

Zij geven samen betekenis aan de inhoud van de waardevolle verbinding dichtbij en de onbaatzuchtige zorg voor een naaste.

Samen zorg je het beste voor jezelf!

Univé Noord-Nederland
J. Bommerstraat 1
9402 NR Assen


Bezoek de verschillende websites: